โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จ.นครศรีธรรมราช ทุกรายการ
นางสาวณัฐนรี สรกุล แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
นางวราภรณ์ หาญชนะ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
นางสาวณัฐณิชา สรกุล แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล ครูผู้ฝึกสอน แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
นางสาวณัฐนรี สรกุล แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงอนันตญา ไชยทิพย์ แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญเงินระดับประเทศ
นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล และ นางอุไรวรรณ ฤทธิชัย ครูผู้ฝึสอการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ได้รีบเหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กชายพีระพัฒน์ กลับสงค์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เหรียญทองระดับประเทศ
นางจันทัปปภา ผะลา ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้เหรียญทองระดับประเทศ
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญเหมาะการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองสว่าง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเมือง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงสุชาวดี อิสระ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชูทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:01   อ่าน 168 ครั้ง