โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328 เบอร์โทรสาร 0 7736 7328
Facebook : https://www.facebook.com/bkpkschool/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองพังกลางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ะานี 3.6 กิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 นาทีโดยประมาณ)