โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
  • ยิ้มง่าย ไหว้สวย