โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรรยา ขุนล่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางละมัย แสงระวี
ครู คศ.2

นางจันทัปปภา ผะลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0