โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จ.นครศรีธรรมราช ทุกรายการ
เด็กหญิงสุวีรยา สุดสาย การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่อุ่ย การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงเกศินี ทองสว่าง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงพิมลแข พลบุญ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
นางสาวพรรณี น้อยเต็ม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
นางลัดดา ฉิมภักดี การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กหญิงอัมราพรรณ กรดนวล การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
นายเสนีย์ เกษร ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กชายรัชชพงศ์ธร สระทองโฉม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.6 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กชายสรยุทธ์ คงสกุล การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.6 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
เด็กชายธนายุต มณีอ่อน การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.6 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
นายสุชาติ วงศ์เสถียร ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.6 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
นางสาวพันธิยา ปรียาพันธ์ ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1-ป.6 ได้เหรียญเงินระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:01   อ่าน 211 ครั้ง