โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ข่าวประชาสัมพันธ์
บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน (อ่าน 43) 19 พ.ย. 62
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพonline (อ่าน 44) 19 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภ (อ่าน 38) 16 พ.ย. 62
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอุดมพร ฉิมดี (5 พ.ย. 2561) (อ่าน 255) 17 พ.ย. 61
แบบบัทึกผลคะแนนสอบกลาง (อ่าน 417) 14 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ส้าหรับโรงเรียนประสบภัยน้้าท่วม ด้วย (อ่าน 382) 21 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 400) 21 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (อ่าน 448) 01 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอขอรับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560" (อ่าน 457) 01 ก.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะเครือข่าย (อ่าน 445) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา เครือข่ายชัยบุรี (อ่าน 463) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 474) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 438) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 345) 03 ก.พ. 60
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 273) 03 ก.พ. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 280) 02 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 285) 02 ก.พ. 60
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 255) 01 ก.พ. 60
ตัวอย่าง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 272) 31 ม.ค. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ (อ่าน 254) 30 ม.ค. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 246) 30 ม.ค. 60
ขอขอบพระคุณ น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน-ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วม (อ่าน 348) 19 ม.ค. 60