โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:49  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:47  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคุณะรรม ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางละมัย แสงระวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:45  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนโครงงานคุณะรรม ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาลิณี เวชกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:44  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนแอโรบิก ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา ฉิมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:43  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนแอโรบิก ม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นายเสนีย์ เกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:42  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..