โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อังคะฮาด
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,09:46   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเอนิสตา จันทะพล
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,09:45   อ่าน 15 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอาทิตยา ไชยทิพย์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,14:36   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะวรรณ ไกรสิทธ์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,14:32   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองสว่าง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,14:31   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัชชา ศรีวิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:30   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:10   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีรพัฒน์ กลับส่ง
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:09   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอาคม สมนิล
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,13:05   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน วิ่งผลัด 5x80 เมตร ระดับ 1 ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่งนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัชพงศ์ธร สระทองโฉม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,10:03   อ่าน 127 ครั้ง