โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวิชาการศิลปหัตถรรมครั้งที่ 69 กิจกรรมการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐณิชา สรกุล
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:23   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันวิชาการศิลปหัตถรรมครั้งที่ 69ระดับประเทศ กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐนรี สรกุล
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:21   อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถรรมครั้งที่ 69 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีระพัฒน์ กลับสงค์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,11:12   อ่าน 271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเมือง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:38   อ่าน 434 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมลแข พลบุญ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:37   อ่าน 487 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรชิตา ไตรภูมิ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:36   อ่าน 403 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์ขาม
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:35   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : ้เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่อุ่ย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:35   อ่าน 425 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุดารัตน์ สงเคราะห์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:34   อ่าน 363 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 งานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) จ.ตัรงครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญฤดี อังคะฮาด
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,17:34   อ่าน 489 ครั้ง