โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์
อนุบาล2 ครูสลิลรัตน์ ด้วงทองกุล
อนุบาล3/1 ครูอัฉรา ศรีวิเศษ
อนุบาล3/2 ครูอรพิน หอมรักษ์
ป.3 ครูจำรัส สุวรรณชนะ
ป.4 ครูจิราวรรณ ฉิมภักดี ครูเสนีย์ เกษร
ป.5 ครูเสาวรัตน์ อาจหาญ ครูพรรณี น้อยเต็ม
ป.6/1 ครูอุไรวรรณ ฤทธิชัย
ป.6/2 ครูจิรา หนองเพียน ครูจรรยา ขุนล่ำ
ป.1 ครูธัญวรัตน์ สโมทานทวี ครูวราภรณ์ หาญชนะ
ม.1 ครูอรชร ชูสังข์ ครูสุชาติ วงศ์เสถียร
ม.2 ครูซาวาด๊ะ แยนา ครูลัดดา ฉิมภักดี
ม.3/1 ครูเพ็ญธิภา บุรินทร์กุล
ม.3/2 ครูสาลิณี เวชกุล ครูละมัย แสงระวี
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,10:27   อ่าน 447 ครั้ง