โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564(8 พ.ย.64)
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,22:45   อ่าน 204 ครั้ง