โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับจังหวัด(5 พ.ย. 63)
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2563,15:43   อ่าน 74 ครั้ง