โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
โรงพยาลาลชัยบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,10:07   อ่าน 155 ครั้ง