โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตามจากสพป.สฎ.เขต 3 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,10:01   อ่าน 63 ครั้ง