โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-6 จ.สุราษฎร์ธานี (22 พ.ย. 2562)
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,12:47   อ่าน 23 ครั้ง