โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม บ้านนักวิทย์ ระดับชั้นปฐมวัย (2562)
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,13:06   อ่าน 32 ครั้ง