โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่(26 มิ.ย.ุ62)
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,22:42   อ่าน 44 ครั้ง