โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,07:23   อ่าน 39 ครั้ง