โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
นักกีฬาคนเก่ง
ด.ช.ยงยศ คชวรรณ์ รับรางวัลประเภทวิ่งฟันรัน4กม. อายุไม่เกิน15ปีชาย ณ จ.สุราษฎร์ธานี
ด.ช.ศุภณัฐ หอมเดชรับรางวัลประเภทวิ่งฟันรัน4กม. อายุไม่เกิน15ปีชาย ณ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,17:19   อ่าน 79 ครั้ง