โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
ครูและนักเรียนรับประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านนักธรรม ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,00:30   อ่าน 74 ครั้ง