โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเลือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสยามพาร์ค กรุงเทพมหานคร (1ึ7-21 ก.พ.62)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,20:35   อ่าน 145 ครั้ง