โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยีภาคใต้ จ.ตรัง ครั้งที่68
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2562,10:17   อ่าน 72 ครั้ง