โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : นิรันดร จันฉิม (ดำ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 11
อีเมล์ : starblack346@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนพล ขาวประกอบ (เบส)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 26
อีเมล์ : thanaponkhaoprakop@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชนาธิป เลื่อนแก้ว (เจ)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 26
อีเมล์ : chanatip6247@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม