โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2  ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 351) 10 เม.ย. 65
ขอขอบคุณ ท่านรองสถิตย์ หมื่นศรี | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ที่ให้การสนับสนุนปุ๋ยหมักจากกากปาล์ม เพื่อใช้ในโครงการตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง (อ่าน 322) 10 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัฒนีย์ บุญศรีนุ้ย จากการได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูดี ศรีสุราษฎร์ ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 308) 10 เม.ย. 65
รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 418) 25 พ.ย. 64
ถวายเทียนพรรษา (23 ก.ค. 2564) (อ่าน 437) 25 ก.ค. 64
รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (อ่าน 434) 25 ก.ค. 64
รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3เก็บ 3โรค (อ่าน 410) 25 ก.ค. 64
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ (อ่าน 441) 25 ก.ค. 64
โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด-19 (อ่าน 447) 25 ก.ค. 64
นักเรียนดี ศรีคลองพังกลาง (อ่าน 437) 25 ก.ค. 64
ประกาศครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 449) 19 มี.ค. 64
ประกาศครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 584) 19 พ.ย. 63
ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูอัฉรา ศรีวิเศษ ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น.เป (อ่าน 597) 28 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่องเสนอยื่นประมูลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 697) 17 มิ.ย. 63
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูพิชชาพร ใจใส วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 479) 11 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่องเสนอยื่นประมูลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อ่าน 620) 10 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 6 ช่องทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 538) 16 พ.ค. 63
แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 512) 11 พ.ค. 63
แจ้งเรียนออนไลน์ในสถานการณ์covid19 เรียนวันที่18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 (อ่าน 569) 11 พ.ค. 63
แจ้งแสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ (อ่าน 777) 11 พ.ค. 63
แจ้งรับอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา2563 วันที่18 พ.ค. 2563 (อ่าน 521) 11 พ.ค. 63
บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน (อ่าน 635) 19 พ.ย. 62
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพonline (อ่าน 592) 19 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภ (อ่าน 542) 16 พ.ย. 62
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอุดมพร ฉิมดี (5 พ.ย. 2561) (อ่าน 786) 17 พ.ย. 61
แบบบัทึกผลคะแนนสอบกลาง (อ่าน 896) 14 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ส้าหรับโรงเรียนประสบภัยน้้าท่วม ด้วย (อ่าน 853) 21 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 876) 21 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" (อ่าน 877) 01 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอขอรับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560" (อ่าน 985) 01 ก.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะเครือข่าย (อ่าน 867) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา เครือข่ายชัยบุรี (อ่าน 877) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 851) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 838) 03 ก.พ. 60
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจุครูผู้ช่วย กณีเหตุพิเศษ ปี2560 (อ่าน 723) 03 ก.พ. 60
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 612) 03 ก.พ. 60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 643) 02 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 632) 02 ก.พ. 60
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 608) 01 ก.พ. 60
ตัวอย่าง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 623) 31 ม.ค. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ (อ่าน 596) 30 ม.ค. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 575) 30 ม.ค. 60
ขอขอบพระคุณ น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน-ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วม (อ่าน 744) 19 ม.ค. 60