โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
โครงสร้างสถานศึกษา

PNG Image โครงสร้างสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.04 KB