โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 32
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 22
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 65
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 64
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 73
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 75
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 88
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 90