โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
เลขที่ 52 หมู่ 2   ตำบลชัยบุรี  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
เบอร์โทรศัพท์ 0 7736 7328
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 150
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 131
LOOKBOOK Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 179
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 172
แบบบันทึกต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 653.71 KB 184
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 184
แบบฟอร์มการบันทึกการประชุม/นิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 13.05 KB 196
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.19 KB 201